Xin Mẹ chữa lành – Tác giả: Thái Huy

Listen to this article

Xin Mẹ chữa lành – Tác giả: Thái Huy

“Thế giới ngày nay quá rối bời

Xin thương cứu giúp Mẹ hiền ơi!” – “Our Lady Of Lourdes”

z4123901319700 00ade2a205ad81330e4f0bb0194acd82
(Our Lady Of Lourdes)

Thế giới ngày nay quá rối bời
Xin thương cứu giúp Mẹ hiền ơi!
Hàng hàng người đó đang đau khổ
Lớp lớp dân kia hứng tả tơi
Do chứng nan y-chừng bất trị
Bởi cơn bệnh hoạn-thể khôn rời
Thiếu nhiều điều kiện luôn tiền bạc
Chạy chữa xem ra chỉ tốn hơi.

Chạy chữa xem ra chỉ tốn hơi
Còn thêm trắc ẩn tự con người
Lương y trước hả-như từ mẫu
Bác sĩ hiện ư-thể nhặng ruồi
Thiên chức quên luôn cần lợi nhuận
Lương tâm bán rẻ muốn phân lời
Nhà thương đã biến thành nhà xác
Cậy Mẹ tra tay cứu giúp thôi!

Tác giả bài viết: Thái Hưng

Nguồn tin: www.vanthoconggiao.net

Trả lời