Mạng xã hội: Hy vọng và lo âu
Kỹ Thuật Tin Học Huu The 24/10/2023

MẠNG XÃ HỘI: HY VỌNG VÀ LO ÂU[1] Một thoáng nhìn về mạng xã hội dưới ánh sáng của Công đồng Vaticano II Giuse Nguyễn Văn Lăng WHĐ (23.10.2023) – “Vui[...]

File Giới Thiệu Về Tiền Chủng Viện Thánh Giêrônimô Liêm Hải Phòng
Kỹ Thuật Tin Học,Tài Liệu BTVTCV 12/05/2022

BTT xin gửi tới quý độc giả file thiết kế giới thiệu về Tiền Chủng Viện Thánh Giêrônimô Liêm Hải Phòng TẢI FILE THIẾT KẾ TẠI ĐÂY![...]

Mạng xã hội và chủ nghĩa tiêu thụ truyền thông: Cảnh báo của Đức Phanxicô
Các Kỹ Năng Mục Vụ,Kỹ Thuật Tin Học Huu The 11/10/2021

MẠNG XÃ HỘI VÀ CHỦ NGHĨA TIÊU THỤ TRUYỀN THÔNG: CẢNH BÁO CỦA ĐỨC PHANXICÔ Tác giả: Dominique Greiner Đang khi Facebook bị cáo buộc thờ ơ với những nghiên[...]