Cáo Phó: Bà Cố Têrêsa Phạm Thị Thú

Listen to this article

Cáo Phó: Bà Cố Têrêsa Phạm Thị Thú

Trong niềm tín thác vào Đức Kitô Tử nạn và Phục Sinh, gia đình chúng con xin kính báo: Bà Cố Têrêsa Phạm Thị Thú thân mẫu Cha Vicentê Nguyễn Thanh Bình vừa mới qua đời 23h25′, thứ Tư ngày 01 tháng 5 năm 2024, hưởng thọ 71 tuổi.

  

website

Tác giả bài viết: BTTGP

Trả lời