Kỷ niệm 15 năm Hồng Ân Giám mục của Đức Cha Giáo phận

Listen to this article

Kỷ niệm 15 năm Hồng Ân Giám mục của Đức Cha Giáo phận

Hôm nay, ngày 12/5/2024 kỷ niệm 15 năm ngày Đức Cha Vinh Sơn kính yêu của Giáo phận Hải Phòng được tấn phong làm Giám mục (12/5/2009 – 12/5/2024). Chúng ta hiệp lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho Đức Cha kính yêu của Giáo phận luôn được mạnh khỏe, bình an và tràn đầy ơn Chúa. Xin Chúa Giêsu luôn gìn giữ, hướng dẫn Đức Cha trong sứ vụ mục tử được trao phó.

Vàng đồng Trắng Ăn mừng Kỷ niệm Video Thư mời Ảo

   

Tác giả bài viết: BBT

Trả lời