Cử hành Thánh Thể: Bài 19 – Chuẩn bị bàn thờ và bài ca tiến lễ
Phụng Vụ,Phụng Vụ - Nghệ Thuật Thánh Huu The 21/02/2024

Cử hành Thánh Thể: Bài 19 – Chuẩn bị bàn thờ và bài ca tiến lễ WHĐ (19.02.2024) – Ngày 5 tháng 8 năm 2023, Ủy ban Phụng tự Hội đồng Giám[...]

Cử hành Thánh Thể: Bài 18 – Lời nguyện tín hữu
Phụng Vụ,Phụng Vụ - Nghệ Thuật Thánh Huu The 21/02/2024

Cử hành Thánh Thể: Bài 18 – Lời nguyện tín hữu WHĐ (12.02.2024) – Ngày 5 tháng 8 năm 2023, Ủy ban Phụng tự Hội đồng Giám mục Việt Nam đã thông báo về[...]

Cử hành Thánh Thể: Bài 17 – Tuyên xưng đức tin
Phụng Vụ Huu The 30/01/2024

Cử hành Thánh Thể: Bài 17 – Tuyên xưng đức tin WHĐ (29.01.2024) – Ngày 5 tháng 8 năm 2023, Ủy ban Phụng tự Hội đồng Giám mục Việt Nam đã thông báo về[...]

Cử hành Thánh Thể: Bài 16 – Bài giảng lễ
Phụng Vụ Huu The 23/01/2024

Cử hành Thánh Thể: Bài 16 – Bài giảng lễ WHĐ (22.01.2024) – Ngày 5 tháng 8 năm 2023, Ủy ban Phụng tự Hội đồng Giám mục Việt Nam đã thông báo về chương[...]

Cử hành Thánh Thể: Bài 15 – Công bố Tin mừng
Phụng Vụ Huu The 17/01/2024

Cử hành Thánh Thể: Bài 15 – Công bố Tin mừng    WHĐ (16.01.2024) – Ngày 5 tháng 8 năm 2023, Ủy ban Phụng tự Hội đồng Giám mục Việt Nam đã thông[...]

Ủy ban Phụng tự – Hướng dẫn cử hành phụng vụ tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024
Phụng Vụ Huu The 17/01/2024

Ủy ban Phụng tự – Hướng dẫn cử hành phụng vụ tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 Uỷ ban Phụng tự Hội đồng Giám mục Việt Nam hướng dẫn cử[...]

Cử hành Thánh Thể: Bài 14 – Tung hô Tin Mừng – Alleluia
Phụng Vụ Huu The 09/01/2024

Cử hành Thánh Thể: Bài 14 – Tung hô Tin Mừng – Alleluia WHĐ (08.01.2024) – Ngày 5 tháng 8 năm 2023, Ủy ban Phụng tự Hội đồng Giám mục[...]

Lời thông báo long trọng về lễ Phục sinh và những ngày lễ chính trong năm phụng vụ 2024
Phụng Vụ Huu The 05/01/2024

Lời thông báo long trọng về lễ Phục sinh và những ngày lễ chính trong năm phụng vụ 2024 Lễ Chúa Hiển linh là lễ trọng cuối cùng trước khi[...]

Cử hành Thánh Thể: Bài 13 – Thánh vịnh đáp ca
Phụng Vụ Huu The 02/01/2024

Cử hành Thánh Thể: Bài 13 – Thánh vịnh đáp ca    WHĐ (01.01.2024) – Ngày 5 tháng 8 năm 2023, Ủy ban Phụng tự Hội đồng Giám mục Việt Nam đã thông[...]

Cử hành Thánh Thể: Bài 11 – Lời nguyện nhập lễ
Phụng Vụ Huu The 27/12/2023

Cử hành Thánh Thể: Bài 11 – Lời nguyện nhập lễ WHĐ (18.12.2023) – Ngày 5 tháng 8 năm 2023, Ủy ban Phụng tự Hội đồng Giám mục Việt Nam đã thông báo về[...]