CỬ HÀNH THÁNH THỂ: BÀI 30 – KINH TIỀN TỤNG
Phụng Vụ Huu The 07/05/2024

CỬ HÀNH THÁNH THỂ: BÀI 30 – KINH TIỀN TỤNG Lm. Giuse Phạm Đình Ái, SSS Sách lễ Rôma có nhiều kinh Tiền tụng giúp cho lý do việc tạ[...]

CỬ HÀNH THÁNH THỂ: BÀI 29 – ĐỐI ĐÁP DẪN NHẬP VÀO KINH NGUYỆN THÁNH THỂ
Phụng Vụ Huu The 07/05/2024

CỬ HÀNH THÁNH THỂ: BÀI 29 – ĐỐI ĐÁP DẪN NHẬP VÀO KINH NGUYỆN THÁNH THỂ Linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS WHĐ (29.04.2024) – Ngày 5 tháng 8[...]

CỬ HÀNH THÁNH THỂ: BÀI 28 – CHỌN LỰA KINH NGUYỆN THÁNH THỂ
Phụng Vụ Huu The 23/04/2024

CỬ HÀNH THÁNH THỂ: BÀI 28 – CHỌN LỰA KINH NGUYỆN THÁNH THỂ Linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS WHĐ (15.04.2024) – Ngày 5 tháng 8 năm 2023, Ủy[...]

BÀI 27: KHÁI QUÁT VỀ KINH NGUYỆN THÁNH THỂ
Phụng Vụ Huu The 22/04/2024

BÀI 27: KHÁI QUÁT VỀ KINH NGUYỆN THÁNH THỂ I/ NGHI THỨC Kết thúc lời nguyện tiến lễ, cộng đoàn tung hô Amen (NTTL 30). Sau đó, linh mục bắt[...]

CỬ HÀNH THÁNH THỂ: BÀI 26 – LỜI NGUYỆN TIẾN LỄ
Phụng Vụ Huu The 09/04/2024

Cử hành Thánh Thể: Bài 26 – Lời nguyện tiến lễ WHĐ (08.04.2024) – Ngày 5 tháng 8 năm 2023, Ủy ban Phụng tự Hội đồng Giám mục Việt Nam đã thông báo về[...]

Cử hành Thánh Thể: Bài 25 – Lời mời và lời đáp trước lời nguyện tiến lễ
Phụng Vụ Huu The 04/04/2024

Cử hành Thánh Thể: Bài 25 – Lời mời và lời đáp trước lời nguyện tiến lễ WHĐ (02.04.2024) – Ngày 5 tháng 8 năm 2023, Ủy ban Phụng tự Hội đồng[...]

Cử hành Thánh Thể: Bài 24 – Rửa tay
Phụng Vụ Huu The 02/04/2024

Cử hành Thánh Thể: Bài 24 – Rửa tay    WHĐ (25.03.2024) – Ngày 5 tháng 8 năm 2023, Ủy ban Phụng tự Hội đồng Giám mục Việt Nam đã thông báo về chương[...]

Cử hành Thánh Thể: Bài 23 – Xông hương trong phần chuẩn bị lễ vật
Phụng Vụ,Phụng Vụ - Nghệ Thuật Thánh Huu The 25/03/2024

Cử hành Thánh Thể: Bài 23 – Xông hương trong phần chuẩn bị lễ vật    WHĐ (19.03.2024) – Ngày 5 tháng 8 năm 2023, Ủy ban Phụng tự Hội đồng Giám[...]

Cử hành Thánh Thể: Bài 22 – Hòa nước với rượu
Phụng Vụ Huu The 12/03/2024

Cử hành Thánh Thể: Bài 22 – Hòa nước với rượu WHĐ (11.03.2024) – Ngày 5 tháng 8 năm 2023, Ủy ban Phụng tự Hội đồng Giám mục Việt Nam đã thông báo về[...]

Cử hành Thánh Thể: Bài 21 – Cuộc rước dâng lễ vật
Phụng Vụ Huu The 12/03/2024

Cử hành Thánh Thể: Bài 21 – Cuộc rước dâng lễ vật    WHĐ (04.03.2024) – Ngày 5 tháng 8 năm 2023, Ủy ban Phụng tự Hội đồng Giám mục Việt Nam[...]