Đức Mẹ đồng trinh trọn đời
Hỏi - Đáp,Kinh Thánh,Tài Liệu,Tri Thức,Videos BTVTCV 23/05/2022

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CHO NGƯỜI TRẺ CÔNG GIÁO Bài 53: ĐỨC MẸ ĐỒNG TRINH TRỌN ĐỜI Cao Gia An, S.J. Hỏi: Tín điều Đức Mẹ Đồng Trinh trọn đời[...]

[Trực tiếp]: Thánh lễ Chúa nhật XXVI Thường niên B lúc 18h30 ngày 25/9/2021
Giáo Phận Hải Phòng,Thông Báo,Videos BTVTCV 25/09/2021

Thánh lễ trực tuyến Chúa nhật XXVI Thường niên B, lúc 18h30, ngày 25/9/2021, tại nhà thờ Chính Tòa Hải Phòng. Kính mời cộng đoàn tham dự ![...]

[Trực tiếp]: Thánh lễ Chúa nhật XXV Thường niên B lúc 18h30 ngày 19/9/2021
Giáo Phận Hải Phòng,Thông Báo,Videos BTVTCV 19/09/2021

Thánh lễ trực tuyến Chúa nhật XXV Thường niên B, lúc 18h30, ngày 19/9/2021, tại nhà thờ Chính Tòa Hải Phòng. Kính mời cộng đoàn tham dự ![...]

[Trực tiếp]: Thánh lễ Chúa nhật XXIV Thường niên Năm B,18h00 ngày 12/9/2021
Thông Báo,Videos BTVTCV 12/09/2021

Thánh lễ trực tuyến Chúa nhật XXIV Thường niên B tại nhà thờ Chính Toà Hà Nội do Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự , lúc 18h00 ngày[...]

[Trực tiếp]: Thánh lễ Chúa nhật XXIV Thường niên Năm B, 18h30 ngày 12/9/2021
Giáo Phận Hải Phòng,Thông Báo,Videos BTVTCV 12/09/2021

Thánh lễ trực tuyến Chúa Nhật XXIV Thường Niên – Năm B, lúc 18h30, ngày 12 tháng 9 năm 2021, tại nhà thờ Chính Tòa Hải Phòng. Kính mời cộng[...]

[Trực tiếp]: Thánh lễ Chúa nhật XXIII Thường niên Năm B lúc 18h00 ngày 05/9/2021
Thông Báo,Videos BTVTCV 05/09/2021

Thánh lễ trực tuyến Chúa nhật XXIII Thường niên B tại nhà thờ Chính Toà Hà Nội do Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự lúc 18h00 ngày 05/9/2021.[...]

[Trực tiếp]: Thánh lễ Chúa nhật XXIII Thường niên Năm B lúc 18h30 ngày 05/09/2021
Giáo Phận Hải Phòng,Thông Báo,Videos BTVTCV 05/09/2021

Thánh lễ trực tuyến Chúa Nhật XXIII Thường niên – năm B, tại nhà thờ Chính Tòa Hải Phòng, lúc 18h30, ngày 05 tháng 09 năm 2021. Kính mời cộng[...]

[Trực tiếp]: Thánh lễ Chúa nhật XXIII Thường niên Năm B lúc 7h00 ngày 05/9/2021
Giáo Hội Việt Nam,Thông Báo,Videos BTVTCV 04/09/2021

Thánh lễ trực tuyến Chúa Nhật XXIII Thường niên – năm B, tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội, lúc 7h00, Chúa Nhật ngày 05 tháng 9 năm 2021. Kính[...]

[Trực tiếp]: Thánh lễ Chúa nhật XXIII Thường niên Năm B, Chúa Nhật, lúc 6h30 ngày 05/9/2021
Giáo Phận Hải Phòng,Thông Báo,Videos BTVTCV 04/09/2021

Thánh lễ trực tuyến Chúa Nhật XXIII Thường niên – năm B, tại nhà thờ Chính Tòa Hải Phòng, lúc 6h30, ngày 05 tháng 09 năm 2021. Kính mời cộng[...]

[Trực tiếp]: Thánh lễ Chúa nhật XXII Thường niên B lúc 18h00 ngày 29/08/2021
Thông Báo,Videos BTVTCV 29/08/2021

Thánh lễ trực tuyến Chúa nhật XXII Thường niên B tại nhà thờ Chính Toà Hà Nội do Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự , lúc 18h00 ngày[...]