Thông báo của Tòa giám mục về việc bổ nhiệm nhân sự trong giáo phận

Listen to this article

Thông báo của Tòa giám mục về việc bổ nhiệm nhân sự trong giáo phận

 

2

 

logo hai phong 01Tòa Giám mục Hải Phòng

 46 Hoàng Văn Thụ, Hải Phòng

THÔNG BÁO CỦA TÒA GIÁM MỤC
V/v Bổ nhiệm nhân sự trong giáo phận

Kính gửi: Quý Cha, Quý Tu sĩ và Anh Chị Em tín hữu,

 

Để cộng tác trong sứ vụ Truyền giáo và phục vụ Dân Chúa trong Giáo Phận, ngày 24 tháng 4 năm 2023, Đức Cha Vinh Sơn – Giám mục Giáo Phận đã quyết định bổ nhiệm các Linh mục như sau:

1. Cha Gioan Baotixita Nguyễn Thành Dinh: Phụ tá Giáo xứ Xuân Hòa

2. Cha Phêrô Hoàng Đình Kỳ: Phó Ban Truyền Thông Giáo Phận – Phó Quản Lý Tòa Giám mục

3. Cha Luca Hoàng Văn Lộc: Phụ tá Giáo xứ Đông Xuyên

4. Cha Gioan Baotixita Vũ Văn Luân: Phụ tá Giáo xứ Lãm Hà

5. Cha Gioakim Nguyễn Đình Tịnh: Phụ tá Giáo xứ Mạo Khê

6. Cha Antôn Lê Hòa Tuy: Phó Giám Đốc Tiền Chủng Viện Thánh Giêrônimô Liêm Hải Phòng

7. Cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Quang: Phó xứ Giáo xứ Đáp Khê

8. Cha Phêrô Nguyễn Văn Thành : Trưởng Ban Truyền Thông Giáo Phận – Phụ tá Giáo xứ An Hải

Kính xin Quý Cha, Quý Tu sĩ và Anh Chị Em hiệp thông cầu nguyện cho Quý Cha mới được  bổ nhiệm luôn bình an và nhiệt thành trong sứ vụ mới.                                                 

 

  Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2023 

   Lm. Giuse Bùi Hữu Duy
Văn Phòng Tòa Giám mục

Trả lời