Tài Liệu Hướng Dẫn Nghi Thức Tuần Thánh

Listen to this article

Tài Liệu Hướng Dẫn Nghi Thức Tuần Thánh

Ban phụng vụ Tiền Chủng Viện xin gửi đến Quý Cha, Quý tu sĩ nam nữ, các giáo xứ, các cộng đoàn dòng tu và mọi thành phần dân Chúa những bộ tài liệu hướng dẫn Nghi Thức Tuần Thánh để mọi người có thể tùy nghi sử dụng trong tuần hồng phúc này.

Tải xuống Tài Liệu: Mẫu đầy đủ

Mẫu 01

Mẫu 02

Mẫu 03

Xem thêm Bài thương khó Chúa nhật lễ lá Passio và Exsultet – Năm A, B, C: Tại Đây

Trả lời