Lịch mục vụ của Đức Giám mục Giáo phận trong tháng 5/2024

Listen to this article

Lịch mục vụ của Đức Giám mục Giáo phận trong tháng 5/2024

Trong tinh thần hiệp thông, TGM xin trân trọng gửi đến Quý độc giả lịch mục vụ của Đức Giám mục Giáo phận trong tháng 5 năm 2024

Lịch mục vu Tháng 6
LỊCH MỤC VỤ THÁNG 5 NĂM 2024

  

NGÀY THỨ NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THỜI GIAN
01/5 Thánh Lễ Tạ Ơn Tân Giáo Xứ Thanh Giáo 10g00
02/5 Năm Thường Huấn Linh Mục TTMV 9g00
Thánh Lễ Xâm Bồ 18g00
03/5 Sáu Thánh Lễ Đền Thánh Hải Dương 15g00
4/5 Bảy Thánh Lễ Gh Cống Mỹ 18g00
 

5/5

 

Chúa Nhật Thánh Lễ Gh Đông Thôn 17g30
6/5 Hai Gặp Các Thày Giúp Xứ Tòa Giám Mục
7-21/5 Ba Mục Vụ Tại Ban Mê Thuột
24/5 Sáu Thánh Lễ Quan Thày DNCG HP
25/5 Bảy Thánh Lễ Bế Giảng Năm Học Tiền Chủng Viện

Thánh Liêm

9g00
26/5 Chúa Nhật Thánh Lễ Cầu Cho Anh Chị Em Di Dân Chính Tòa 10g00
28-31/5 Ba Mục Vụ Tại Ban Mê Thuột


Hải Phòng, ngày 30 tháng 4 năm 2024
Văn Phòng Tòa Giám mục

Trả lời