Lịch mục vụ của Đức Giám mục Giáo phận trong tháng 02/2024

Listen to this article

Lịch mục vụ của Đức Giám mục Giáo phận trong tháng 02/2024

Trong tinh thần hiệp thông, TGM xin trân trọng gửi đến Quý độc giả lịch mục vụ của Đức Giám mục Giáo phận trong tháng 02 năm 2024

lich mvu t 2

LỊCH MỤC VỤ THÁNG 02 NĂM 2024

 

NGÀY THỨ NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THỜI GIAN
01/02

 

Năm Chúc Tết Quảng Ninh
Thánh Lễ Xâm Bồ 18g00
02/02 Sáu Gặp Gỡ Quý Ông Bà Cố Trung Tâm Mục Vụ 9g00
Thánh Lễ Đền Thánh Hải Dương 15g00
5/02 Hai Chúc Tết Hải Dương – Hưng Yên
6/02 Ba Chúc Tết Hải Phòng
10/02 Bảy Thánh Lễ Đầu Năm Chính Tòa 7g00
11/02 Chúa Nhật Thánh Lễ Đầu Năm Dòng Kín Đông Côn 7g00
Thúy Lâm 18g00
12/02 Hai Thánh Lễ Đầu Năm Phú Tảo 15g00
14/02 Thánh Lễ Tro Chính Tòa 7g00
18/02 Chúa Nhật Thánh Lễ Khúc Giản 16g00
20/2 Ba Thánh Lễ An Toàn 9g30
25/02 Chúa Nhật Thánh Lễ Cẩm Phả 19g30

 

 

 Hải Phòng, ngày 31 tháng 01 năm 2024
Văn Phòng Tòa Giám mục

Trả lời