Lịch mục vụ của Đức Giám mục Giáo phận trong tháng 01/2024

Listen to this article

Lịch mục vụ của Đức Giám mục Giáo phận trong tháng 01/2024

Trong tinh thần hiệp thông, TGM xin trân trọng gửi đến Quý độc giả lịch mục vụ của Đức Giám mục Giáo phận trong tháng 01 năm 2024

Lịch mục vu 
LỊCH MỤC VỤ THÁNG 01 NĂM 2024

NGÀY THỨ NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THỜI GIAN
01-04/01 Hai Mục Vụ Tại Ban Mê Thuột
5/01 Sáu Thánh Lễ Đền Thánh Tử Đạo Hải Dương 15g00
6/01 Bảy Thánh Lễ Làm Phép Nhà Dòng Đaminh Kẻ Sặt
7/01 Chúa Nhật Thánh Lễ Hòn Gai 19g00
8/01 Hai Huấn Đức Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội
11/01 Năm Gặp Mặt Giáo Tỉnh Hà Nội Hà Nội
12-13/01 Sáu Khai Mạc Năm Thánh Phan Thiết
15/01 Hai Gặp Các Thày Giúp Xứ Tòa Giám Mục
22-25/01 Hai Mục Vụ Tại Ban Mê Thuột
26/01 Sáu Thánh Lễ Xâm Đông

(Gx. Xâm Bồ)

15g00
27/01 Bảy Gặp Gỡ Tất Niên Ban Hành Giáo TTMV 8g30
30/01 Ba Gặp Gỡ Tất Niên: Linh Mục, Phó Tế, Tu Sĩ Nam Nữ, Chủng Sinh, Ứng Sinh TTMV 9g00

 Hải Phòng, ngày 28 tháng 12 năm 2023
Văn Phòng Tòa Giám mục

Trả lời