Tiền Chủng viện thánh Liêm: Thánh lễ bế giảng năm học 2022-2023

Listen to this article

Tiền Chủng viện thánh Liêm: Thánh lễ bế giảng năm học 2022-2023

Trong tâm tình tạ ơn, ngày 03 tháng 6 năm 2023, Tiền Chủng viện thánh Liêm Hải Phòng đã tổ chức lễ bế giảng niên học 2022-2023.

  •  

348989156 1046490159806176 2528183192275246681 n

Trước thánh lễ, Đức Cha Vinh Sơn, Giám mục Giáo phận đã dành thời gian để gặp gỡ và chia sẻ những thao thức về công cuộc đào tạo linh mục với các ứng sinh và quý phụ huynh. Trong bài chia sẻ, ngài nói lên tầm quan trọng của việc tái truyền giáo: “Cha mong muốn anh em ứng sinh sẽ trở thành linh mục và sống theo tinh thần một Giáo Hội hiệp hành, qua đó, các linh mục cộng tác cùng với Đức Giám mục để chăm sóc cho đoàn chiên mà Chúa trao phó”.

351200950 6489614961061892 2147261496576212409 n 

Trước khi kết thúc bài chia sẻ, Đức Cha cũng nêu lên những khó khăn trong việc đào tạo trong bối cảnh xã hội hiện tại, đồng thời ngài mời gọi anh em luôn tự ý thức mình là một ứng sinh, sống ngay thẳng và chú trọng việc rèn luyện đời sống thiêng liêng. Đồng thời, Đức Cha cảm ơn quý phụ huynh đã quảng đại hi sinh, động viên con em mình dấn thân theo Chúa. Ngài cũng ước mong quý phụ huynh cộng tác với các nhà hữu trách bằng sự quan tâm, giúp đỡ tinh thần và vật chất, nhất là những lời cầu nguyện.

351160253 1637494773356987 4312092110945793405 n 

Đỉnh cao của lễ bế giảng là Thánh lễ tạ ơn do Đức Cha Vinh Sơn chủ sự, cùng đồng tế có cha Tổng đại diện, quý cha và sự hiện diện của quý khách, quý ân nhân. Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cám ơn quý cha trong ban đào tạo, quý vị ân nhân, thân nhân vì yêu mến ơn gọi linh mục đã quảng đại chung tay giúp đỡ cho Tiền Chủng viện trong suốt thời gian qua.

351184189 6059387227517225 7651511021416332849 n 

Trong bài giảng, khởi đi từ cuộc tranh luận của Chúa Giê-su với người Do-thái, sau khi Chúa thanh tẩy Đền Thờ: “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy”, Đức Cha trình bày và mong muốn cộng đoàn hiện diện, cách riêng là anh em ứng sinh hiểu rằng, quyền rao giảng Tin Mừng không dành cho riêng ai, mà là của tất cả mọi người. Cho nên là người tín hữu thì đều có quyền và nghĩa vụ đem Lời Chúa đến cho người khác, tuỳ theo bậc sống của mình.

 351327266 628509365968431 6683865089273153732 n

Trước khi kết thúc Thánh lễ, một anh em đại diện cho gia đình Tiền Chủng viện dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, bày tỏ lòng biết ơn đến Đức Cha, quý cha, quý vị ân thân nhân và quý khách.

 351139563 575526914638938 2080141059436654868 n

Thánh lễ kết thúc với lời ca nói lên tâm tình tạ ơn Chúa uy quyền toàn năng và tình yêu của Người của tất cả cộng đoàn phụng vụ để khép lại năm học đã qua.

BTT Tiền Chủng viên thánh Liêm

Trả lời