Gặp gỡ Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên với đề tài: Có nên đi Đại hội giới trẻ?

Listen to this article

NÓI VỚI NGƯỜI TRẺ – THÁNG 04/2023

GẶP GỠ ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC GIUSE VŨ VĂN THIÊN
VỚI ĐỀ TÀI: CÓ NÊN ĐI ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ?

Truyền thông Giới trẻ TGP Hà Nội

Nguồn: Kênh YouTube TGP Hà Nội

Trả lời