Thông báo tuyển sinh vào Tiền chủng viện năm học 2023-2024
Thông Báo,Tiền Chủng Viện,Tiền Chủng Viện Thánh Liêm Hải Phòng Huu The 24/05/2023

Thông báo tuyển sinh vào Tiền chủng viện năm học 2023-2024   290 Hoàng Quốc Việt, Kiến An, Hải Phòng ĐT: 0979 697 967 THÔNG BÁO Về việc tuyển sinh[...]

[Trực tiếp]: Thánh lễ Chúa Nhật XXIX Thường Niên- Năm B- lúc18h00 ngày 17/10/2021
Giáo Phận Hải Phòng,Thông Báo BTVTCV 17/10/2021

Thánh lễ Chúa Nhật XXIX Thường Niên – Năm B- lúc 18h00 ngày 17/10/2021, tại nhà thờ Chính Tòa Hải Phòng. Ngày toàn quốc cầu nguyện xin ơn chữa lành[...]

[Trực tiếp]: Thánh lễ Chúa Nhật XXIX Thường Niên – Năm B- lúc 18h00 ngày 16/10/2021
Giáo Phận Hải Phòng,Thông Báo BTVTCV 16/10/2021

Thánh lễ Chúa Nhật XXIX Thường Niên – Năm B – lúc 18h00 ngày 16/10/2021, tại nhà thờ Chính Tòa Hải Phòng. Ngày toàn quốc cầu nguyện xin ơn chữa[...]

Bản văn Phụng vụ Thánh lễ trong thời gian đại dịch của Uỷ ban Phụng tự trực thuộc HĐGMVN.
Giáo Phận Hải Phòng,Phụng Vụ,Phụng Vụ - Nghệ Thuật Thánh,Thông Báo Huu The 13/10/2021

BẢN VĂN PHỤNG VỤ THÁNH LỄ TRONG THỜI GIAN ĐẠI DỊCH Có thể cử hành lễ này, theo luật chữ đỏ của phần Thánh lễ và Lời nguyện cho những nhu[...]

[Trực tiếp]: Thánh lễ Chúa nhật XXVI Thường niên B lúc 18h30 ngày 25/9/2021
Giáo Phận Hải Phòng,Thông Báo,Videos BTVTCV 25/09/2021

Thánh lễ trực tuyến Chúa nhật XXVI Thường niên B, lúc 18h30, ngày 25/9/2021, tại nhà thờ Chính Tòa Hải Phòng. Kính mời cộng đoàn tham dự ![...]

[Trực tiếp]: Thánh lễ Chúa nhật XXV Thường niên B lúc 18h30 ngày 19/9/2021
Giáo Phận Hải Phòng,Thông Báo,Videos BTVTCV 19/09/2021

Thánh lễ trực tuyến Chúa nhật XXV Thường niên B, lúc 18h30, ngày 19/9/2021, tại nhà thờ Chính Tòa Hải Phòng. Kính mời cộng đoàn tham dự ![...]

[Trực tiếp]: Thánh lễ Chúa nhật XXIV Thường niên Năm B,18h00 ngày 12/9/2021
Thông Báo,Videos BTVTCV 12/09/2021

Thánh lễ trực tuyến Chúa nhật XXIV Thường niên B tại nhà thờ Chính Toà Hà Nội do Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự , lúc 18h00 ngày[...]

[Trực tiếp]: Thánh lễ Chúa nhật XXIV Thường niên Năm B, 18h30 ngày 12/9/2021
Giáo Phận Hải Phòng,Thông Báo,Videos BTVTCV 12/09/2021

Thánh lễ trực tuyến Chúa Nhật XXIV Thường Niên – Năm B, lúc 18h30, ngày 12 tháng 9 năm 2021, tại nhà thờ Chính Tòa Hải Phòng. Kính mời cộng[...]

[Trực tiếp]: Thánh lễ Chúa nhật XXIV Thường niên Năm B, 18h30, Thứ Bảy, ngày 11/9/2021
Giáo Phận Hải Phòng,Thông Báo BTVTCV 11/09/2021

Thánh lễ trực tuyến Chúa Nhật XXIV Thường Niên – Năm B, lúc 18h30, chiều thứ bảy ngày 11 tháng 9 năm 2021, tại nhà thờ Chính Tòa Hải Phòng.[...]

[Trực tiếp]: Thánh lễ Chúa nhật XXIII Thường niên Năm B lúc 18h00 ngày 05/9/2021
Thông Báo,Videos BTVTCV 05/09/2021

Thánh lễ trực tuyến Chúa nhật XXIII Thường niên B tại nhà thờ Chính Toà Hà Nội do Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự lúc 18h00 ngày 05/9/2021.[...]