[Trực tiếp]: Thánh lễ Chúa Nhật XXIX Thường Niên – Năm B- lúc 18h00 ngày 16/10/2021

Listen to this article

Thánh lễ Chúa Nhật XXIX Thường Niên – Năm B – lúc 18h00 ngày 16/10/2021, tại nhà thờ Chính Tòa Hải Phòng. Ngày toàn quốc cầu nguyện xin ơn chữa lành trong con đại dịch.

Nguồn: Giáo Phận Hải Phòng

Trả lời