Tiền Chủng Viện Thánh Giê-rô-ni-mô Liêm Hải Phòng Chầu Thánh thể cuối năm

Listen to this article

TIỀN CHỦNG VIỆN THÁNH Giê-rô-ni-mô LIÊM HẢI PHÒNG CHẦU THÁNH THỂ CUỐI NĂM 

Có thể là hình ảnh về 7 người, kèn clarinet và đàn violin

Anh em ứng sinh Tiền Chủng Viện Thánh Giê-rô-ni-mô Liêm Hải Phòng Chầu Thánh thể cuối năm.
Trong giờ Chầu, anh em có giờ phút ngồi lại hồi tâm để tạ ơn cũng như tạ lỗi với Chúa về những việc mình đã làm trong năm vừa qua và dâng lên Chúa những dự định và ước muốn của mình trong năm mới.
Sau giờ Chầu, quý Cha cùng anh em nhận các phần quà từ các vị ân nhân.
Lạy Chúa, năm cũ 2023 đã qua đi với những nỗ lực, cố gắng và cả những yếu đuối lỗi lầm của mỗi người chúng con. Chúng con cầu xin Chúa ban ơn tha thứ, hoán cải và canh tân con người cũ của chúng con, để trong năm mới này chúng con sống gắn bó mật thiết với Chúa hơn và trở nên khí cụ hữu ích trong tay của Người.
Có thể là hình ảnh về 7 người và mọi người đang học
Có thể là hình ảnh về 11 người, cái bục, đền thờ và văn bản
Có thể là hình ảnh về 12 người, sáo và văn bản
Có thể là hình ảnh về 2 người và văn bản
Có thể là hình ảnh về 8 người
Có thể là hình ảnh về 3 người và văn bản

Trả lời