• Trang chủ
  • Giáo Hội Việt Nam
  • Trực tiếp mở án phong chân phước và phong thánh cho Tôi tớ Chúa Đức cha François Pallu cấp giáo phận

Trực tiếp mở án phong chân phước và phong thánh cho Tôi tớ Chúa Đức cha François Pallu cấp giáo phận

Listen to this article

TRỰC TIẾP MỞ ÁN PHONG CHÂN PHƯỚC VÀ PHONG THÁNH CHO TÔI TỚ CHÚA ĐỨC CHA FRANÇOIS PALLU CẤP GIÁO PHẬN

Phiên khai mạc của cuộc điều tra án phong chân phước và phong thánh cho Đức cha François Pallu cấp Giáo phận và Thánh lễ cầu nguyện cho tiến trình phong chân phước và phong thánh sẽ được cử hành vào Chúa nhật, ngày 29 tháng 10 năm 2023, tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội.

Thời gian cụ thể:

– 9:00 Phiên khai mạc cuộc điều tra

– 10:00 Thánh lễ đại triều

Nguồn: Kênh YouTube TGP Hà Nội

Trả lời