” Con đường nên thánh” (Bài suy niệm Lễ các Thánh của Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên)
Thiêng Liêng,Tiền Chủng Viện Thánh Liêm Hải Phòng Huu The 01/11/2022

” Con đường nên thánh” (Bài suy niệm Lễ các Thánh của Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên) “Nhân chi sơ, tính bản thiện – Từ nguồn gốc, con người[...]

Trung Thu Yêu Thương Tại Giáo Họ Xóm Thuyền
Tiền Chủng Viện,Tiền Chủng Viện Thánh Liêm Hải Phòng Huu The 12/09/2022

TRUNG THU YÊU THƯƠNG TẠI HỌ ĐẠO XÓM THUYỀN #tintcvhp Trong niềm vui cùng người dân Việt Nam đón Tết Trung Thu, được sự đồng ý của cha Giám đốc[...]

Giảng sự thương khó Đức Chúa Giêsu
Tiền Chủng Viện,Tiền Chủng Viện Thánh Liêm Hải Phòng Huu The 08/04/2022

Giảng sự thương khó Đức Chúa Giêsu ĐỨC CHÚA GIÊSU VÁC THÁNH GIÁ Nếu nói đến sự thương khó Đức Chúa Giêsu, thì càng thảm thiết lắm; ai có lòng[...]