Đức Giêsu khóc (17.11.2022 – Thứ Năm Tuần 33 TN – Thánh Êlisabeth Hungari)
Cầu Nguyện,Lời Chúa,Suy Niệm Huu The 16/11/2022

Đức Giêsu khóc    Lời Chúa: Lc 19, 41-44 Khi đến gần Giêrusalem và trông thấy thành, Ðức Giêsu khóc thương mà nói: “Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng[...]

Làm ăn sinh lợi (16.11.2022 – Thứ Tư Tuần 33 TN)
Cầu Nguyện,Lời Chúa,Suy Niệm Huu The 15/11/2022

Làm ăn sinh lợi    Lời Chúa: Lc 19, 11-28 Khi dân chúng đang nghe những điều ấy, thì Đức Giêsu lại kể thêm một dụ ngôn, vì Người đang ở[...]

Được đem đi, bị bỏ lại (11.11.2022 – Thứ Sáu Tuần 32 TN – Thánh Martinô, Giám mục)
Cầu Nguyện,Lời Chúa,Suy Niệm Huu The 10/11/2022

Được đem đi, bị bỏ lại     Lời Chúa: Lc 17, 26-37 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Cũng như thời ông Nôê, sự việc đã xảy[...]

Nước Thiên Chúa (10.11.2022 – Thứ Năm Tuần 32 TN – Thánh Lêô Cả, Giáo Hoàng)
Cầu Nguyện,Lời Chúa,Suy Niệm Huu The 09/11/2022

Nước Thiên Chúa Lời Chúa: Lc 17, 20-25 Khi ấy, người Pharisêu hỏi Ðức Giêsu bao giờ Nước Thiên Chúa đến. Người trả lời: “Nước Thiên Chúa không đến như một[...]

Tôi sẽ xây dựng lại (9.11.2022 – Thứ Tư Tuần 32 TN – Cung hiến Thánh đường Latêranô)
Cầu Nguyện,Lời Chúa,Suy Niệm Huu The 09/11/2022

Tôi sẽ xây dựng lại    Lời Chúa: Ga 2, 13-22 Gần đến lễ Vượt Qua của người Do thái, Ðức Giêsu lên thành Giêrusalem. Người thấy trong Ðền Thờ có[...]

Nước Trời là của họ (1.11.2022 – Thứ Ba Tuần 31 TN – Lễ Các thánh Nam Nữ)
Cầu Nguyện,Lời Chúa,Suy Niệm Huu The 01/11/2022

Nước Trời là của họ     Lời Chúa: Mt 5, 1-12a Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đám đông dân chúng, Người lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần[...]

Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXI – Mùa Thường Niên
Lời Chúa BTVTCV 29/10/2022

Chúa Nhật Tuần XXXI – Mùa Thường Niên Bài đọc 1          Kn 11,22 – 12,2 Chúa thương xót mọi người, vì Chúa yêu thương mọi loài hiện hữu. Bài trích sách[...]

Ngồi chỗ cuối (29.10.2022 – Thứ bảy Tuần 30 TN)
Cầu Nguyện,Lời Chúa,Suy Niệm BTVTCV 28/10/2022

Ngồi chỗ cuối Lời Chúa: Lc 14, 1.7-11 Một ngày sabát kia, Ðức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pharisêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người.[...]

Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXI – Mùa Thường Niên
Lời Chúa BTVTCV 27/10/2022

Thứ Hai Tuần XXXI – Mùa Thường Niên Bài đọc 1          Pl 2,1-4 Anh em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn, là hãy có cùng một cảm[...]

Gọi và chọn (28.10.2022 – Thứ sáu Tuần 30 TN- Thánh Simon và Thánh Giuđa, Tông đồ)
Cầu Nguyện,Lời Chúa,Suy Niệm BTVTCV 27/10/2022

Gọi và chọn Lời Chúa: Lc 6, 12-19 Trong những ngày ấy, Ðức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa.[...]