Các biểu tượng và việc huấn giáo
Phụng Vụ,Phụng Vụ - Nghệ Thuật Thánh BTVTCV 10/03/2021

CÁC BIỂU TƯỢNG VÀ VIỆC HUẤN GIÁO Phanxicô BIỂU TƯỢNG CHỈ THỰC TẠI VƯỢT LÊN TRÊN BIỂU TƯỢNG “Trong đời sống con người, các dấu chỉ và các biểu tượng[...]

Nghệ thuật và Đức tin dưới ánh sáng của Công đồng Vatican II và Sách Giáo lý của Hội thánh Công giáo
Phụng Vụ,Phụng Vụ - Nghệ Thuật Thánh BTVTCV 08/03/2021

NGHỆ THUẬT THÁNH Nghệ thuật và Đức tin dưới ánh sáng của Công đồng Vatican II và Sách Giáo lý của Hội thánh Công giáo Công đồng Vatican II Trong[...]