Tiền Chủng viện Thánh Giêrônimô Liêm thông báo tuyển sinh
Giáo Phận Hải Phòng,Ơn Gọi,Thông Báo,Tiền Chủng Viện BTVTCV 15/05/2020

Tiền Chủng viện Thánh Giêrônimô Liêm thông báo tuyển sinh Được sự cho phép của Đức Tổng Giuse, Tổng giám mục Hà Nội, Giám quản Tông toà giáo phận Hải[...]

Tin vui: Giáo phận Hải Phòng chính thức nhận lại Tiểu Chủng viện Ba Đông
Giáo Phận Hải Phòng,Ơn Gọi,Thông Báo,Tiền Chủng Viện BTVTCV 24/09/2018

Tin vui: Giáo phận Hải Phòng chính thức nhận lại Tiểu Chủng viện Ba Đông Tiểu Chủng Viện Ba Đông sau hơn 60 năm nhà nước quản lý nay đã[...]

Giao lưu Tiểu Chủng viện thánh Giêrônimô Liêm và Tiểu chủng viện thánh Phêrô Tự
Giáo Phận Hải Phòng,Ơn Gọi,Tiền Chủng Viện BTVTCV 03/06/2016

Giao lưu Tiểu Chủng viện thánh Giêrônimô Liêm và Tiểu chủng viện thánh Phêrô Tự Tiểu chủng viện thánh Giêrônimô Liêm, giáo phận Hải Phòng và Tiểu chủng viện thánh[...]

Đức Giám Mục Thăm Tiểu Chủng Viện Ba Đông
Giáo Phận Hải Phòng,Ơn Gọi,Tiền Chủng Viện BTVTCV 12/01/2016

Đức Giám mục thăm Tiểu chủng viện Ba Đông Một lần nữa Đức cha nhấn mạnh đến ý nghĩa của mảnh đất này: “Tiểu chủng viện Ba Đông là tài[...]