Giới thiệu Tiền Chủng viện thánh Giêrônimô Liêm Hải Phòng

Listen to this article

Giới thiệu Tiền Chủng viện thánh Giêrônimô Liêm Hải Phòng

Tiền Chủng viện thánh Giêrônimô Liêm giáo phận Hải Phòng trân trọng giới thiệu tới Quý Đấng Bậc và quý vị những thông tin sơ lược về cơ cấu tổ chức, việc tuyển sinh và đào tạo cũng như những sinh hoạt của các ứng sinh linh mục tại Tiền Chủng viện thánh Liêm Hải Phòng. Video clip này được thực hiện nhằm cổ võ ơn thiên triệu linh mục phục vụ cho cánh đồng truyền giáo của Giáo Hội nói chung và giáo phận Hải Phòng nói riêng.

 

Trả lời