Tổng hợp các kênh theo dõi trực tuyến hướng về ngày hành hương kính các thánh tử đạo Hải Dương năm 2023

Listen to this article

Tổng hợp các kênh theo dõi trực tuyến hướng về ngày hành hương kính các thánh tử đạo Hải Dương năm 2023

Ngày mai vào lúc 9h30 ngày 6/11/2023 là ngày hành hương truyền thống kính các thánh tử đạo Hải Dương, Ban biên tập xin gửi tới quý cộng đoàn ba kênh kênh theo dõi trực tuyến tổ chức các chương trình tại đền thánh.

1. Trực tuyến Thánh lễ tạ ơn- Tam nhật kính các thánh tử đạo Hải Dương

2. Hoan ca tạ ơn – Mừng kính các thánh tử đạo Hải Dương

3. Thánh lễ mừng kính các thánh tử đạo Hải Dương vào 9h30, ngày 6/11/2023

Ban truyền thông Đền thánh tử đạo Hải Dương

Trả lời