Lịch mục vụ của Đức Giám mục Giáo phận trong tháng 11/2023

Listen to this article

Lịch mục vụ của Đức Giám mục Giáo phận trong tháng 11/2023

Trong tinh thần hiệp thông, TGM xin trân trọng gửi đến Quý độc giả lịch mục vụ của Đức Giám mục Giáo phận trong tháng 11 năm 2023

Lịch mục vu Tháng 6

LỊCH MỤC VỤ THÁNG 11 NĂM 2023

NGÀY THỨ NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THỜI GIAN
01/11 Thánh Lễ Các Thánh Nam Nữ Chính Tòa 7g00
02/11 Năm Thánh Lễ Cầu Cho Các Linh Hồn Chính Tòa 7g00

 

Thánh Lễ Làm Phép Nghĩa Trang Hòn Gai 15g00
03/11 Sáu Thường Huấn Linh Mục TTMV 9g00
Thánh Lễ Cầu Cho Các Đấng Bậc Đã Qua Đời  

Nghĩa Trang Đồng Giới

 

16g00
4/11 Bảy Thánh Lễ Cầu Cho Các Anh Hùng Tử Đạo Liêm Khê 9g30
5/11 Chúa Nhật Thánh Lễ Làm Phép Nhà Thờ Văn Diệm

(Gx. Bùi Hòa)

9g00
Thánh Lễ Thêm Sức Bạch Xa 18g00
6/11 Hai Ngày Hành Hương

Kính Các Thánh Tử Đạo Hải Dương

Đền Thánh Hải Dương 9g30
8-18/11 Mục Vụ Tại Ban Mê Thuột
19/11 Chúa Nhật Ngày Gặp Mặt Đồng Hương Hải Phòng Hố Nai
20/11 Hai Gặp Các Thày Giúp Xứ Tòa Giám Mục
21/11 Ba Thánh Lễ Quan Thày Tu Hội Tận Hiến An Toàn 9g30
22-23/11 Đại Hội Giới Trẻ Bắc Ninh
 

25/11

 

Bảy Thánh Lễ 130 Năm Giáo xứ Hữu Quan 18g30
26/11  

Chúa Nhật

 

Thánh Lễ Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm

 

Kẻ Sặt 9g45
 

27/11

 

Hai Thánh Lễ Cầu Hồn Đầu Lâm 18g00
 

29/11

Thường Huấn Ban Hành Giáo Hạt Hòn Gai Hà Khẩu

 

 Hải Phòng, ngày 30 tháng 10 năm 2023
Văn Phòng Tòa Giám mục

Trả lời