Giáo xứ thánh Mát-thêu có cha chính xứ tiên khởi

Listen to this article

Giáo xứ thánh Mát-thêu có cha chính xứ tiên khởi

Trong hai ngày đầu tiên của kỳ nhận xứ năm nay (2022), hai giáo xứ lần đầu tiên được đón cha chính xứ, đó là Giáo xứ Sông Khoai, ngày 14/11 và Giáo xứ thánh Mát-thêu, hôm nay 15/11. Cha chính xứ tiên khởi của Giáo xứ thánh Mát-thêu là cha Gioakim Nguyễn Xuân Văn, hiện đang là linh mục phụ tá xứ Yên Trì thuộc Giáo hạt Mạo Khê.

IMG 4187

Thánh lễ tạ ơn và nghi thức nhận xứ cả cha Gioakim được cử hành vào hồi 3 giờ chiều, do Đức giám mục giáo phận chủ sự. Cha Gioakim Nguyễn Xuân Văn sinh ngày 04/01/1986 tại Giáo xứ Mặc Cầu, Giáo hạt Hải Dương. Sau thời gian tu học tại Đại chủng viện Gioan Maria Vianey (Pháp), thầy Văn về giúp mục vụ tại giáo phận và sau đó được lĩnh nhận chức linh mục ngày 25 tháng 11 năm 2020.

Giáo xứ thánh Mát-thêu tiền thân là Giáo họ Quàn, thuộc Giáo xứ Kẻ Sặt, nằm trên địa bàn xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Ngày 04 tháng 6 năm 2020, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Giám quản Tông tòa giáo phận Hải Phòng, đã quyết định nâng Giáo họ Quàn lên hàng giáo xứ và đổi tên là Giáo xứ thánh Mát-thêu. Giáo xứ thánh Mát-thêu thuộc Giáo hạt Kẻ Sặt, hiện giáo xứ có 450 nhân danh và có Giáo họ Vạc trực thuộc.
 

Dưới đây là các hình ảnh của ngày lễ

IMG 4174

IMG 4247

IMG 4255

IMG 4332

IMG 4455

IMG 4465

IMG 4481

IMG 4494

IMG 4505

IMG 4526

IMG 4527

IMG 4529

IMG 4648

IMG 4575

IMG 4589

IMG 4577

IMG 4579

IMG 4608

IMG 4360

IMG 4638

IMG 4641

 

Trả lời