Bà sẽ sinh con trai (08.9.2021 – Thứ Tư: Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria)
Cầu Nguyện,Lời Chúa,Suy Niệm Huu The 07/09/2021

Bà sẽ sinh con trai Lời Chúa: Mt 1, 18-23 Đây là gốc tích Ðức Giêsu Kitô: bà Maria, mẹ Người, đã đính hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi[...]